Verkoop

Waarom een verkoopmakelaar inschakelen?

Het verkopen van een huis is iets dat u niet vaak doet en waarbij emoties een rol kunnen spelen. Juist waar het aankomt op het fijne onderhandelingsspel is het goed om die emoties te kunnen uitschakelen. Jikke doet dit op een objectieve wijze, zonder uw belang uit het oog te verliezen.

Maar ook het op de juiste wijze onder de aandacht brengen van uw woning bij een grote groep potentiële kopers is een kunst op zichzelf, die wij bij Jikke Overdiep Makelaardij vanzelfsprekend prima beheerst.

Minstens zo belangrijk is dat alles juridisch op de juiste wijze inhoud wordt gegeven. Zaken als meldingsplicht en onderzoeksplicht, maar natuurlijk ook de koopakte mogen geen ruimte laten voor discussie. Niet tussentijds en ook niet achteraf. Jikke is op de hoogte van dergelijke aspecten en behoedt u voor valkuilen. Daarnaast kan Jikke een beroep doen op een heel brede achterban van specialisten als dat nodig is. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

Jikke Overdiep Makelaardij Verkoop Plan

Geeft u de verkoop van uw woning in handen van Jikke Overdiep, dan wordt er gewerkt met een vast plan van aanpak: Dit plan bestaat uit 4 fases, te weten:

  • oriëntatie
  • zoeken 
  • verkopen 
  • overdracht  

In de oriëntatiefase bespreekt Jikke met u wat uw wensen zijn en wat hij voor u kan betekenen. Deze fase wordt afgesloten met het verstrekken van de verkoopopdracht door u, waarna de verkoop echt van start gaat.

De volgende fase in het traject is de zogenaamde zoekfase. Dit begint met het vaststellen van de vraagprijs voor uw woning. Vervolgens wordt uw woning gefotografeerd, worden er diverse woningpresentaties gemaakt en wordt uw woning op het internet gepresenteerd. Gedurende het traject zijn wij voortdurend op zoek naar serieuze gegadigden voor uw woning.

Hierna volgt de daadwerkelijke verkoopfase. De potentiële koper is gevonden en het onderhandelen over de prijs en eventuele andere voorwaarden wordt in gang gezet. Hierbij overlegt Jikke uiteraard continu met u, tot het moment dat er sprake is van overeenstemming. Deze overeenstemming wordt vervolgens vastgelegd in een koopcontract, die door ons wordt opgesteld.

De laatste fase is de officiële overdracht van uw woning bij de notaris. Jikke doet alle voorbereidingen en informeert de notaris over wat is overeengekomen. Zodat u, als u uiteindelijk bij de notaris zit, met een gerust gevoel uw handtekening kunt zetten en uw woning daadwerkelijk over gaat naar de nieuwe eigenaar.