Taxaties

Taxeren is het bepalen van de waarde van uw woning of bedrijfspand met een bepaald doel op een aangegeven tijdstip. Op deze vraag kunnen wij een objectief antwoord geven door middel van het uitvoeren van een taxatie.

Doel van de taxatie: Het doel van de taxatie wordt door u als opdrachtgever aangegeven.

Zo kunt een taxatierapport nodig hebben voor: 
• een aankoopbeslissing
• een verkoopbeslissing
• een hypothecaire geldlening
• het vaststellen van het te verzekeren bedrag
• een belastingaangifte of een bezwaarschrift
• een boedelscheiding (nalatenschap of echtscheiding) • etc.

De getaxeerde waarde komt tot stand door:
1) het verzamelen en beoordelen van relevante informatie:
• algemene informatie over de plaats en de gemeente
• kadastraal onderzoek
• het eigendomsbewijs
• onderzoek bestemmingsplan
• vergelijkend onderzoek met andere objecten

2) het opnemen van de woning door onder andere te letten op:
• wijk, stand en belendingen
• bouwaard, kwaliteit gebruikte materialen en constructie
• bouwjaar
• renovatie/verbouwingen
• inhoud
• perceelsgrootte
• onderhoudstoestand

Aan de hand van deze gegevens wordt een aantal berekeningen gemaakt. Al deze gegevens bij elkaar geven ons een goed inzicht van de waarde van de onroerende zaak op het moment van taxeren. Vervolgens maken wij een onderbouwd taxatierapport, dat geschikt is voor het door u opgegeven doel.