Disclaimer

Copyright ©2013 Jikke Overdiep Makelaardij, Heerenveen.

Alle rechten voorbehouden.

Jikke Overdiep Makelaardij staat u toe de documenten die op deze website staan te bekijken, te kopiëren, af te drukken en te distribueren onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met onderstaande regels:

  • De documenten of grafische afbeeldingen worden niet door of vanwege u veranderd.
  • De grafische afbeeldingen worden niet los van hun begeleidende tekst gekopieerd of verspreid
  • Het bovenvermelde copyright wordt altijd vermeld op elke kopie die u maakt en geen andere copyright of eigendomsmededelingen worden vermeld.
  • Jikke Overdiep Makelaardij noch enige andere derde partij heeft enige licentie aan u verleend of enig recht onder een patent, trademark of copyright.
  • Deze website wordt u ter beschikking gesteld ter informatie, zonder enige vorm van waarborg of garantie.
  • Productnamen, logo's en specifieke woorden of zinnen op deze website zijn trademarks of tradenames van Jikke Overdiep Makelaardij of van een andere partij waarvan toestemming is verkregen deze te gebruiken.